Politika zasebnosti

V Krajevni skupnosti Šempeter v Savinjski dolini, s poslovnim naslovom na Rimski cesti 80, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, obravnavamo varstvo vaših osebnih podatkov resno in odgovorno. Z osebnimi podatki, ki nam jih zaupate, ravnamo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Za nas kot upravljavca je pomembno, da razumete, kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki in kako skrbimo za njihovo varnost, zato priporočamo, da se seznanite z vsebino tega dokumenta. Če boste imeli v zvezi z vašo obdelavo osebnih podatkov kakršnakoli vprašanja ali zahteve, nam jih pošljite na info@sempeter.si.

 

Katere vaše osebne podatke obdelujemo in za kakšen namen?

Z namenom, da vam posredujemo obvestila in novice o dogodkih in uradnih objavah in razpisih, obdelujemo vaše ime in priimek, elektronski naslov, telefon, naziv in naslov družbe, kjer ste zaposleni, ter vašo funkcijo.

Na naši spletni strani ne uporabljamo piškotkov, s katerimi bi shranjevali oz. pridobivali dostop do podatkov o vas ali o napravi, s katero dostopate do naše spletne strani.


Na kateri pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve.


Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili, dokler ne prekličete svojega soglasja, vendar najdlje pet let po preteku koledarskega leta, v katerem ste podali svoje soglasje.


Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?

Vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam.  

Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov?

Kadarkoli lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, zahtevate omejitev obdelave ali ugovarjate obdelavi. Imate tudi pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov. Zahtevo glede uresničevanja vaših pravic glede obdelave osebnih podatkov nam lahko pošljete na info@sempeter.si.

Svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov za pošiljanje obvestil in novic lahko kadarkoli prekličete, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.

Pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja, vas bomo obvestili v primeru kršitve varstva osebnih podatkov.

Vaše zahteve bomo izvršili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, razen če veljavni predpisi ne določajo drugače. Ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev se lahko ta rok podaljša za največ dva meseca. O vsakem takšnem podaljšanju vas bomo obvestili v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana.