ŽUPNIJSKI URAD SV. PETER

Šempeter je samostojna fara s cerkvijo Sv. Petra. Župnija je najverjetneje nastala že pred letom 1256. Od leta 1783 je župnija samostojna. Cerkev je romanska. V obdobju gotike so ji prizidali zvonik, v drugi polovici 18. stoletja pa so jo barokizirali in ji prizidali roženvensko kapelo. V cerkvi je kip Marije, ki izhaja iz prve polovice 14. stoletja. Cerkev so dodatno pozidali še leta 1767 in leta 1880, ko sta bili prizidani dve kapeli. Cerkev so dokončali leta 1913, ko je bila narejena zadnja sprememba. Takrat so namreč dozidali in podaljšali prezbiterij. Najnovejša pridobitev so prekrasne nove orgle, ki so bile postavljene leta 1998.

Spletna stran

Galerija slik