ZGODOVINA PRIREDITEV

Najstarejša oblika kulturnega življenja v Šempetru je bilo petje. Prvo pevsko društvo je bilo ustanovljeno v Šempetru leta 1928. Pevsko društvo je ustanovil takratni ustanovitelj šole gospod Božo Mohorčič. Zbor so poimenovali "Savinjski zvon". Društvo je uprizarjalo tudi dramske igre, poleg tega je društvo prirejalo uti družabne večere v gostilni Privošnik. Med nemško okupacijo je zbor prenehal delovati, po vojni je zopet deloval, vendar le za kratek čas.

Kulturno življenje se je odvijalo tudi v društvih, ki niso bila deklarirana kot kulturna društva, npr. pri telovadnih društvih Sokol in Orel. Obe društvi sta se trudili imeti čim večji vpliv nad prebivalstvom in sta prirejali različne kulturne prireditve kot npr. plesne šole, dramske igre, družabne večere in podobno. 

Po drugi svetovni vojni in nekajletnemu kulturnemu zatišju je SZDL Šempeter ustanovila kulturno društvo Svoboda. KUD Svoboda je povezalo več sekcij in sicer kino sekcijo, knjižnico, instrumentalno in vokalno sekcijo, pa tudi športne sekcije kot kegljaško, strelsko, šahovsko in druge sekcije. Poleg teh so delovale še sekcija za družabne plese, filmski in foto krožek. KUD Svoboda se je leta 1997 preimenovalo v KUD Grifon in je leta 2023 praznovalo 65 letnico delovanja. 

Galerija slik