RIMSKA CESTA

Vzhodno od rimske nekropole so našli ostanke rimske ceste Akvileja - Emona - Celeia - Petovio, ki je potekala od današnjega Ogleja v Italiji preko Ljubljane in Celja do Ptuja. Vozišče, ki je teklo vzdolž celotne nekropole je v širino merilo 6 metrov, skupaj z obcestnima jarkoma pa je bila cesta široka 9 metrov. V Šempetru se še danes ob tristo metrov dolgi rimski cesti vrstijo obnovljeni tlorisi grobnic in manjših grobov iz časa Rimljanov. Rimska cesta je od Arheološkega parka Rimska nekropola oddaljena slabih 5 minut oz. je v njeni neposredni bližini.

Spletna stran

Galerija slik