PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEMPETER

PGD Šempeter v Savinjski dolini je eno izmed večjih gasilskih društev v gasilski zvezi Žalec, hkrati pa je tudi eno od najstarejših na tem območju, saj njegova ustanovitev sega v leto 1878. Na območju Savinjske doline je prisotno že 145 let. Pobudo za ustanovitev takratne požarne brambe z nazivom Sv. Peter je nastala, ker so v avstro-ogrski monarhiji pričeli s ponemčevanjem naše dežele, je dal Jožef Matic Lenko.

Sedež društva
Ob rimski nekropoli 1, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Telefon
03 570 10 14

Elektronski naslov
info@pgd-sempetervsd.si

Predsednik 
Peter Četina, 041 510 037 

Poveljnik
Aljaž Kotnik, 040 165 405

Spletna stran

Galerija slik