POZIV OBČANOM ZA OBREZ VEGETACIJE

Občina Žalec prosi in poziva vse lastnike zemljišč, ki imajo ob javnih cestah zasajeno vegetacijo (žive meje, grmičevje, drevje), da le-to obrežejo, tako, da ne bo  posegala v cestni profil javnih cest. Vegetacija, ki posega na cesto, predstavlja oviro za varno odvijanje cestnega prometa.

Skladno z veljavno zakonodajo na področju upravljanja, vzdrževanja in gradnje javnih cest, vegetacija, ki je zasajena ob javnih cestah, s svojo zarastjo ne sme posegati v cestišče, ki ga sestavljajo vozišče, kolesarska steza, pločniki, bankine in naprave za odvodnjavanje, če so tik ob vozišču, ter zračni prostor v višini 7 metrov, merjeno od točke na osi vozišča (15. točka 2. člena Zakona o cestah, ZCes-2). Skladno s 6. členom ZCes-2 je zagrožena kazen za ogrožanje varne uporabe javne ceste 500 €.

V zimskih razmerah povzročajo veliko težavo povešene veje na vozišču, saj zaradi njih prihaja do poškodb signalnih luči in ogledal na vozilih, ki izvajajo zimsko službo. Vozniki  vozil zimske službe morajo veje ročno odstranjevati, s tem pa se onemogoča kvalitetna in pravočasna izvedba zimske službe odstranjevanja snega z vozišča javnih cest.

Zahvaljujemo se vam za  skrb in upoštevanje navodil!
 

Občina Žalec, župan

Galerija slik