POPLAVNA VARNOST V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI

Javno naznanilo o objavi pobude v postopku državnega prostorskega načrtovanja za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini

Spoštovani!

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) organizira javno objavo pobude za državno prostorsko načrtovanja za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini (v nadaljnjem besedilu: pobuda). Ministrstvo je skupaj z ustanovljeno projektno skupino v skladu z ZureP-3 pripravljavec v predmetnem postopku državnega prostorskega načrtovanja.

Pobuda bo v času med 8. decembrom 2022 in 7. februarjem 2023 javno objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor na povezavi: https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve).

Z namenom podrobnejše seznanitve javnosti, bo organizirana javna predstavitev pobude v četrtek, 26. januarja 2023 s pričetkom ob 17. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec.

Vabljeni

Občina Žalec - povezava info in gradivo

Galerija slik