OCENJEVANJE ŠKODE PO NEURJIH

Vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda med 1. in 6. avgustom 2023 obveščamo, da se bo na osnovi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) pričelo s popisom škode.

Škodo na zemljiščih, stavbah oziroma infrastrukturi in vodotokih v občinah lahko prijavite najkasneje do 1.9.2023 do 13:00 ure, in sicer: 

pisno na naslov Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali
osebno v glavni pisarni Občine Žalec, pritličje, soba št. 7 ali
po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@zalec.si

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki 03 71 36 465 ali na e-naslovu: 
glavna.pisarna@zalec.si

Škodo prijavite na obrazcu iz priloge.

Obrazec 1 - za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih
Obrazec 3 - za škodo na uničenih stavbah oziroma večje delne škode na stavbah
Obrazec 4 - za delno škodo na stanovanjskih objektih

Objava in obrazci

Po prejemu prijave bodo občinske komisije izvajale terenske oglede s popisom in oceno škode. 

Škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo

Župan Občine Žalec
Janko Kos

Galerija slik