URADNE OBJAVE

POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, kamor spadajo vsi vodotoki na območju Sektorja območja Savinje, razen Savinje Pake in Sotle, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

pomladansko ČIŠČENJE

Obveščamo vas, da Občina Žalec letos zaradi epidemije koronavirusa in omejitev, ki jih le ta povzroča, ne bo organizirala občinske pomladanske akcije urejanja in čiščenja okolja, ki je potekala vsako leto v terminu med Svetovnim dnevom voda (22. marec) in Svetovnim dnevom Zemlje (22. april), ter se je vključevala v vseslovensko prostovoljno akcijo, - Dan za spremembe, ki je letos 10. aprila. Več v dopisu Občine Žalec.

rekonstrukcija drŽavne ceste

V Glasilu, ki ste ga prejeli v mesecu juniju 2020 smo vas seznanili, da so se pričela dela na državni cesti, ki jih izvaja podjetje VOC,d.d. investitorja pa sta DRI (Družba za razvoj infrastrukrure, d.o.o) in Občina Žalec, projekt pa je pripravil projektantska firma PROJEKTIVA NVG,d.o.o. Vodja projekta pa je DRSI (Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo)... preberite celotno obvestilo

izvedba zimske sluŽbe

Izvedba Zimske službe 2020-2021 v KS Šempeter bo tudi letos potekala v enakih pogojih in kriterijih s strani koncesionarja VOC za OŽ in pogodbenih izvajalcev za KS Šempeter. Na povezavi na desni strani si oglejte izvedbene programe VOC in KS.

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV

Aprila in maja 2015 bo v 12 občinah celjske regije potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov na terenu s premičnim zabojnikom. Kje točno in kdaj bo stal premični zabojnik s strokovno usposobljeno ekipo, lahko preberete iz urnika.

ODLOČBA O POPOLNI ZAPORI ŠOLSKE ULICE

Objavljamo odločbo o popolni zapori Šolske ulice v šempetru v času od 22.4.2015 do 6.5.2015. V tem času bo podjetje Hidroplanum d.o.o. zaradi izvedbe priklopa kanalizacije na obstoječo kanalizacijo.

ODLOČBA O IZGRADNJI KANALIZACIJE

Zaradi izgradnje kanalizacije se s to odločbo dovoli popolna zapora Juhartove ulice, Elektro-Sitar in Spodnje Grušovlje- Priložena je tudi skica izgradnje kanalizacije.