DRUŠTVA

KRAJEVNI ODBOR RDEČI KRIŽ

Krajevna organizacija Rdečega križa je v kraju povezana z vsemi društvi in organizacijami. Aktivistke obiskujejo bolne in ostarele krajane, vsako leto v mesecu juniju s pomočjo Krajevne skupnosti pripravimo srečanje starejših krajanov starih nad 70 let.

Ob zaključku koledarskega leta obiščemo bolne in ostarele krajane, ter jih obdarimo. V letu 1999 smo zadolžili aktivisktko za zeliščarsko skupino, ki bo organizirala predavanja in nabiranje zelišč. Vsak prvi ponedeljek v mesecu opravimo merjenje krvnega pritiska holesterola.

Večkrat letno razdelimo pakete socialno ogroženim družinam. Na osnovni šoli poskrbijo mladi člani za zbiralno akcijo papirja in oblačil. V oktobru smo izvedli projekt Drobtinica, s katerim smo zbrali denarna sredstva za prehrano socialno ogroženih otrok. Čez leto pripravimo tudi več zdravstvenih predavanj.

Naslov

Predsednica: Pavla Artnik
GSM: 031 580 276