DRUŠTVA

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠEMPETER

Turistično društvo Šempeter je prostovoljna organizacija, v kateri se združujejo občani (člani) z namenom in ciljem pospeševati turizemv vseh njegovih pojavnih oblikah.Društvo opravlja: gostinske dejavnosti, posle turistične agencije, vodniško dejavnost, založniške storitve, kot svojo pridobitno dejavnost. Dobiček od dejavnosti gre v društvene namene.

 

 

 

 

Naslov

 

Ob rimski nekropoli

 

3311 Šempeter v Savinjski dolini

 

Tel.: (03) 570 21 57

 

Fax: (03) 700 20 57

 

Dom pri jami Pekel: (03) 570 21 38,

 

GSM: 031 645 937

 

Spletna stran: www.td-sempeter.si

 

e-pošta: info@td-sempeter.si