DRUŠTVA

V Šempetru v Savinjski dolini se lahko pohvalimo s kar precej društvi. Tisto, kar nas še posebej veseli je, da so društva aktivna in s tem dajo še dodaten pečat k razpoznavnosti našega kraja. v tej rubriki Vam predstavljamo osnovne informacije o naših društvih, kakor tudi povezave do njihovih spletnih strani.

ZGODOVINA DRUŠTEV

 

ZGODOVINA PRIREDITEV

 

 

 • TURISTIČNO DRUŠTVO ŠEMPETER

  Turistično društvo Šempeter je prostovoljna organizacija, v kateri se združujejo občani (člani) z namenom in ciljem pospeševati turizemv vseh njegovih pojavnih oblikah.Društvo opravlja: gostinske dejavnosti, posle turistične agencije, vodniško dejavnost, založniške storitve, kot svojo pridobitno dejavnost. Dobiček od dejavnosti gre v društvene namene.

 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

  Eno najmlajših društev v našem kraju je društvo upokojencev, saj je bilo ustanovljeno pred enajstimi leti. V društvo je včlanjenih 530 članov. Glavni namen njihovega delovanja je v združevanju starejših krajanov na področju športa, rekreacije, kulture in izletov. V vseh teh letih so organizirali 65 izletov, katerih se je udeležilo 3500 članov. Tudi upokojenci se radi podajo proti jami Pekel, saj imajo prav tam razna družabna srečanj.

 • PLANINSKO DRUŠTVO ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI

  Društvo se ukvarja z organiziranje izletov in pohodov po nizkogorju in visokogorju, tekmovanjem v orientaciji v Savinjski ligi, med drugim pa tudi z organizacijo predavanj na temo o planinstvu po domačih planinah in tujih gorstvih. Društvo skrbi za podmladek saj aktivno dela s predšolsko in šolsko mladino. Društvo vzdržuje tudi del planinske poti med Kaduncem in Pogoriščem nad Jamo Pekel.

 • KRAJEVNI ODBOR RDEČI KRIŽ

  Krajevna organizacija Rdečega križa je v kraju povezana z vsemi društvi in organizacijami. Aktivistke obiskujejo bolne in ostarele krajane, vsako leto v mesecu juniju s pomočjo Krajevne skupnosti pripravimo srečanje starejših krajanov starih nad 70 let.

 

 • PROSTOVOLJNO GASILSTO DRUŠTVO ŠEMPETER

  PGD Šempeter v Savinjski dolini je eno izmed večjih gasilskih društev v Gasilski zvezi Žalec, hkrati pa je tudi eno od najstarejših na tem območju, saj njegova ustanovitev sega v leto 1878. Na območju Savinjske doline je prisotno že več kot 135 let. Pobudo za ustanovitev takratne požarne brambe z nazivom Sv. Peter, ki je nastala, ker so v Avstroogrski monarhiji pričeli s ponemčevanjem naše dežele, je dal občan, Jožef Martinc Lenko

 • KUD ŠEMPETER

  Folklorna skupina KUD Grifon je bila ustanovljena leta 1962. Člani društva so amaterji, ki jih kljub različni starosti vežejo dobra volja in ljubezen do ljudskega izročila. Plešejo plese iz različnih slovenskih pokrajin. Nastopajo v domačem kraju, kjer vsako leto pripravijo koncert, ter drugod po Sloveniji in tujini. Sodelovali so tudi na televiziji pri snemanju oddaj z narodnopisno tematiko.

 • RIBIŠKA DRUŽINA ŠEMPETER

  Ribiška družina Šemepter je prostovoljno društvo, v katerega se lahko včlani vsak državljan Republike Slovenije z namenom pospeševanja sladkovodnega ribištva in ribolova. Društvo organizira ribiška tekmovanja, naravoslovne dneve za osnovne šole, piknike ter mladinske tabore.