DRUŠTVA

ZGODOVINA PRIREDITEV

Najstarejša oblika kulturnega življenja v Šempetru je bilo petje. Prvo pevsko društvo je bilo ustanovljeno v Šempetru leta 1928. Pevsko društvo je ustanovil takratni ustanovitelj šole gospod Božo Mohorčič. Zbor so poimenovali "Savinjski zvon". Društvo je uprizarjalo tudi dramske igre, poleg tega je društvo prirejalo tudi družabne večere v gostilni "Privošnik". Med nemško okupacijo je zbor prnehal delovati, po vojni je začel spet delovati, vendar le za kratek čas.

 

Kulturno življenje se je odvijalo tudi v društvih, ki niso bila deklarirana kot kulturna društva, npr. pri telovadnih društvih Sokolu in Orlu. Oba društva sta se trudila imeti čim večji vpliv nad prebivalstvom in sta prirejali različne kulturne prireditve npr.:plesne šole, dramske igre, družabne večere ipd.

 

Po drugi svetovni vojni in nekajletnemu kulturnemu zatišju je SZDL Šempeter ustanovila kulturno društvo "Svoboda". KUD "Svoboda" je povezovalo več sekcij (kino sekcija, knjižnica, instrumentalna in vokalna sekcija, pa tudi športne sekcije - kegljaška, strelska, šahovska, ter še sekcija za družabne plese, filmski krožek, foto krožek, ...). KUD Svoboda se je leta 1997 preimenovalo v KUD Grifon in je leta 1998 praznovalo 40 - letnico obstoja.